Вимоги підготовки майбутнього першокласника до школи

Що повинен знати і вміти першокласник під час вступу до 1 класу школи.

зміст

рахунок

Майбутній першокласник повинен вміти рахувати до 100 одиницями і десятками (10, 20, 30, 40 ...), називати числа в прямому (від 1 до 10) і зворотному по¬рядке (з 1 0 до 1), співвідносити задану кількість предметів з цифрою , визначати на слух пропущене число, називати його, визначати попереднє і наступне число до названого або позначеному цифрою. Добре, якщо малюк відповідає відразу, без допомоги дорослого на такі питання, як: «скільки?», «На якому за рахунком місці?».

склад числа

Дитина дошкільного віку має вміти складати на наочної основі числа в межах 10 з одиниць, пояснювати, що, наприклад, 5 - це 1, 1, 1, 1 і ще 1, або 1 0 складається з 10 одиниць.

Для того щоб дитина розуміла, з яких цифр складається дане число, він повинен вміти розкладати його на два менших числа (для початку в межах 10 і на наочної основі) і складати з двох менших більше число. Наприклад: число 8 складається з 4 і 4 або з 3 і 5 і, навпаки, числа 5 і 5 складають число 10. Дитина повинна вміти визначати відсутню становить число. Наприклад, число 7 складається з 4 і ...? Дитина повинна назвати число 3.

Добре, якщо малюк вміє складати числа в межах 20. А в межах 1 00 йому досить буде вміти складати числа десятками. Наприклад: 60 складається з шести десятків і т. Д.

порівняння чисел

Дитина дошкільного віку має вміти порівнювати числа на наочної основі і усно. Добре, якщо малюк вміє порівнювати як оточуючі, так і не поруч стоять числа. Наприклад, шість більше п`яти, а п`ять менше шести-два менше восьми, а вісім більше двох.

Дитина повинна вміти розуміти разностное порівняння чисел. Наприклад, п`ять менше шести на один, а шість більше п`яти на один.

Добре, якщо малюк вміє отримувати рівність з нерівності або нерівність з рівності, додаючи до меншої кількості один предмет або прибираючи з більшої кількості один предмет Наприклад, п`ять мень¬ше шести: якщо до п`яти предметів додати ще один, то буде по шість предметів, т . е. поровну- шість більше п`яти: якщо з шести предметів прибрати один, то стане по п`ять, т. е. порівну.У такому віці діти повинні розрізняти і розуміти такі математичні знаки, як більше (gt;), менше (lt;), так само (=), вміти користуватися ними.

рішення прикладів

Дитина дошкільного віку має вміти вирішувати приклади на додавання і віднімання в межах двадцяти, а також в межах сотні десятками. Добре, якщо дитина вміє робити обчислення в розумі в межах першого десятка, без опори на наочний матеріал. Більш складні приклади в межах другого десятка дитина може вирішувати за допомогою рахункових паличок або іншого рахункового матеріалу.

Дошкільник повинен знати і вміти писати математичні знаки «+», «-», «=» - розрізняти і називати арифметичні дії - «складання» і «віднімання» - самостійно записувати приклади під диктовку дорослого.

Вирішення задач

Дитина дошкільного віку має вміти складати і вирішувати математичні задачі на додавання і віднімання, а також записувати їх рішення і знати математичні знаки «+», «-», «=».

Добре, якщо дошкільник вміє виділяти в завданні її складові: умова, питання, рішення, відповідь-розуміє, що вирішити задачу не можна, якщо відсутня умова або питання.

До моменту надходження в школу дитина повинна вміти вирішувати не тільки завдання, супроводжувані ілюстраціями, але і сприймати завдання на слух або читати умова і питання самостійно.

Логічні завдання

Розвиток логічного мислення - одне з важливих умов успішного навчання дитини математики. У цьому розділі ви знайдете кілька типів логічних задач, які зазвичай даються майбутнім першокласникам на шкільному тестуванні.

Дитина дошкільного віку має вміти вирішувати цікаві завдання з математичним змістом. Одні завдання вирішуються за допомогою арифметичних дій, інші - за допомогою логічних міркувань.Завдання на логічне мислення спонукають дитину мислити, міркувати, аналізувати, встановлювати зв`язки між явищами.

геометрія

Дитина дошкільного віку має вміти розрізняти геометричні фігури (коло, квадрат, прямокутник, овал, трикутник, трапецію, ромб), малювати їх на аркуші паперу, дізнаватися в оточуючих предметах форму знайомих геометричних фігур. Наприклад: сонце схоже на коло, книга - на прямокутник, дорожній знак - на трикутник і т. П.
Добре, якщо дошкільник вміє складати з двох фігур одну. Наприклад: з двох-чотирьох трикутників один багатокутник, з маленьких чотирикутників один великий. Дитина повинна вміти розрізняти геометричні тіла, порівнювати їх і знаходити відмінності.

Малюк повинен розуміти, що геометричні тіла - це об`ємні фігури. З об`ємних фігур він повинен розрізняти куля, куб, циліндр, конус, паралелепіпед.

Дитина повинна знати прямі, криві і ламані лінії. Добре, якщо він вміє розрізняти лінію, відрізок і промінь, прямий, тупий і гострий угли- може показати вершину і сторони кута, виміряти довжину відрізка лінійкою, накреслити заданий відрізок, показати точку перетину ліній.

Орієнтування в просторі

Дитина дошкільного віку має вміти орієнтуватися в просторі, а також на тетрадном або альбомному аркуші. Орієнтування в просторі включає в себе вміння визначати напрямок руху, рухатися в заданому напрямку (вперед-назад, вгору-вниз, направо-наліво). Дошкільник повинен вміти позначати словами положення предмета по відношенню до себе (попереду мене - стіл, позаду мене - шафа, праворуч від мене - двері, зліва - вікно).

Добре, якщо дитина вміє визначати положення різних предметів в просторі, використовуючи слова: «внизу», «вгорі», «попереду», «позаду», «перед», «за», «між», «поруч».
На аркуші паперу малюк повинен вміти показувати правий верхній кут, лівий верхній кут, правий нижній і лівий нижній кути, середину листа.

На аркуші паперу в клітинку, зображуючи різні предмети і фігури, малюк повинен розуміти слова «лівіше», «правіше», «вище», «нижче», «від», «до», «над», «під». Також він повинен вміти зображати фігури на аркуші паперу, змальовуючи з зразка або під диктовку (графічний диктант: одна клітина вгору, одна клітина направо, одна клітина вниз і т. Д.).

Орієнтування в часі

До моменту надходження в школу дитина повинна чітко орієнтуватися в часі доби (ранок, день, вечір, ніч), їх послідовності, а також в таких поняттях, як вчора, сьогодні, завтра, розуміти значення цих слів. Він повинен знати послідовність днів тижня, називати, який день сьогодні, який був вчора, якою буде завтра, об`єднувати ці поняття в одне - це всі дні тижня.

Добре, якщо малюк знає назви всіх місяців в році, при цьому вміє називати їх в правильному порядку. Дошкільник також повинен розділяти всі місяці в році на зимові, весняні, літні та осінні, знати, що в кожному пори року по три місяці.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Оцініть, будь ласка статтю